LOGO-FLOW-ING

Monitoring na sustavima odvodnje

Potpuni uvid u postojeće stanje i funkcioniranje sustava

Što je nužna podloga za kalibraciju hidrauličkih matematičkih modela.

Monitoring na sustavima odvodnje

Pružamo sustavna mjerenja protoka na sustavima odvodnje i pročišćavanja uz paralelno mjerenje intenziteta oborina i razina vodotoka. Ovakav tip mjerenja izvodi se prijenosnom mjernom opremom, a najčešće se koristi za potrebe kalibracije hidrauličkog matematičkog modela. Prijenosnim mjeračima brzo i efikasno se mogu utvrditi količine stranih voda u sustavu kao i mikrolokacije same infiltracije. Osim navedenog, moguće je vršiti kontrolu ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje, kontrolirati količine dotoka na uređaje za pročišćavanje i sl..

Imate problem? Mi imamo rješenje.

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak.