LOGO-FLOW-ING

Monitoring na sustavima vodoopskrbe

Potpuni uvid u postojeće stanje i funkcioniranje sustava

Što je nužna podloga za kalibraciju hidrauličkih matematičkih modela.

Monitoring na sustavima vodoopskrbe

Monitoring na sustavima vodoopskrbe obuhvaća mjerenja protoka, tlakova, nivoa te rezidualnog klora. Navedenim mjerenjima daje se potpuni uvid u postojeće stanje i funkcioniranje sustava, što je nužna podloga za kalibraciju hidrauličkih matematičkih modela.

Mjerenja se izvode prijenosnim mjeračima koji također služe za kontrolu postojeće mjerne opreme, verifikaciju planiranih mjernih mjesta i stacionarnih mjerača, lociranje curenja i sl.

Imate projekt u kojem trebate naše usluge?

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak.